ศาลจังหวัดทองผาภูมิ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทองผาภูมิ Thong Pha Phum Provincial Court

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาพม่า มอญ กะเหรี่ยง) และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
เอกสารแนบ