ศาลจังหวัดทองผาภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทองผาภูมิ Thong Pha Phum Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ตารางกำหนดการมาเป็นพยานศาล
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  1. การขึ้นบัญชีทนายความขอแรงของศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  2. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  3. การขึ้นบัญชีทนายความขอแรงของศาลจังหวัดทองผาภูมิ (เพ่ิมเติม)
  4. การเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และQR Code ผ่านเครื่อง EDC
  5. การให้บริการชำระเงินฯ
  6. ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด