ศาลจังหวัดทองผาภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทองผาภูมิ Thong Pha Phum Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  1. การขึ้นบัญชีทนายความขอแรงของศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  2. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ในศาลจังหวัดทองผาภูมิ
  3. การขึ้นบัญชีทนายความขอแรงของศาลจังหวัดทองผาภูมิ (เพ่ิมเติม)
  4. การเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลางด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และQR Code ผ่านเครื่อง EDC
  5. การให้บริการชำระเงินฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
ผบ.87/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.34/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.35/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.37/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.277/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.293/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.352/61
สอบคำให้การ (งานรับฟ้อง)
เวลา 9.00 น.
อ.353/61
สอบคำให้การ (งานรับฟ้อง)
เวลา 9.00 น.
อ.356/61
สอบคำให้การ (งานรับฟ้อง)
เวลา 9.00 น.