ศาลจังหวัดทองผาภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดทองผาภูมิ Thong Pha Phum Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 15
ข.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.424/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.425/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.426/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.62/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.17/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.18/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.21/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.22/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.27/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.219/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.238/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.367/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.44/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.98/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.